Informacija abiturientams apie brandos darbą

Šie mokslo metai – pirmieji, kai abiturientai gali rinktis atlikti brandos darbą. Norintieji jį atlikti prašymus mokyklos vadovui turi pateikti iki rugsėjo 18 d.

Brandos darbas:

 • Yra prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui.
 • Atliekamas nuo 2017 m. spalio 16 d. iki 2018 m. kovo 16 d.
 • Už labai gerai (9–10 balų) įvertintą brandos darbą stojant į aukštąsias mokyklas skiriami papildomi balai.

Kas gali atlikti brandos darbą?

 • Abiturientai
 • Mokiniai patys renkasi individualaus ugdymo plano dalyką, iš kurio atliks brandos darbą.

Kaip atlikti brandos darbą?

 • Pasirenkate dalyką, iš kurio atliksite brandos darbą. Galite laisvai rinktis geriausiai jūsų interesus ir pomėgius atitinkančią darbo idėją.
 • Mokyklos vadovas, derindamas su mokiniu, paskiria darbo vadovą.
 • Patys kursite savo idėjos įgyvendinimo strategiją, planuosite laiką ir organizuosite veiklas.
 • Pagalbos sulauksite iš darbo vadovo – jis ne tik analizuos jūsų darbo eigą, bet ir konsultuos, patars.
 • Esant poreikiui, darbą arba jo dalį galite atlikti mokslo centruose, kitose organizacijose ar įmonėse.
 • Parengsite atlikto brandos darbo aprašą ir jį pristatysite.

Kaip vertinamas brandos darbas?

 • Darbą pagal iš anksto parengtus kriterijus vertina darbo vadovas ir vertinimo komisija.
 • 30 proc. balo skiriama už darbo rengimo procesą, 50 proc. – už rezultatą, t .y. atliktą tyrimą ar sukurtą produktą, 20 proc. –  už pristatymą.
 • Visos trys brandos darbo atlikimo dalys yra privalomos ir turi būti įvertintos ne mažesniu kaip patenkinamu balu.
 • Galutinį brandos darbo įvertinimą vertinimo komisija pateikia pasibaigus brandos darbo pristatymams.

Daugiau apie brandos darbą http://www.nec.lt/532/