Romuvos mokytojai

mokytojai

Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazija „Romuvos“ padalinys

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dalykas Turima kvalifikacinė kategorija
 1 Jolita Lungienė Dorinis ugdymas (tikyba) Tikybos vyresnysis mokytojas
 2 Židrūnė Bernatavičienė Dorinis ugdymas   (etika) Etikos vyresnysis mokytojas
 3 Regina Bitinienė Lietuvių kalba Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas
 4 Jolanta Dirsienė Lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas
 5 Indra Kazulėnienė Lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas
 6 Rima Konopienė Lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas
 7 Rasa Saniukienė Lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas
 8 Ramutė Prascienienė Lietuvių kalba Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas
 9 Inga Žiaugrienė Lietuvių kalba Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas
 10 Dalia Kvedaraitė Vokiečių kalba Vokiečių kalbos vyresnysis mokytojas
 11 Rita Sabalienė Anglų kalba Anglų kalbos mokytojas metodininkas
 12 Daiva Macijauskienė Anglų kalba Anglų kalbos mokytojas metodininkas
 13 Irena Laužadienė Anglų kalba Anglų kalbos mokytojas metodininkas
 14 Rita Kairelytė-Milaknienė Anglų kalba Anglų kalbos vyresnysis mokytojas
 15 Sandra Liugienė Anglų kalba Anglų kalbos vyresnysis mokytojas
 16 Giedrė Kublickienė Anglų kalba Anglų kalbos vyresnysis mokytojas
 17 Donatas Puidokas Anglų kalba Anglų kalbos vyresnysis mokytojas
 18 Valerija Misiūnienė Rusų kalba Rusų kalbos mokytojas metodininkas
 19 Natalja Liugienė Rusų kalba Rusų kalbos mokytojas metodininkas
 20 Violeta Vogulienė Rusų kalba Rusų kalbos vyresnysis mokytojas
 21 Jolanta Bernienė Matematika Matematikos mokytojas metodininkas
 22 Jolanta Makutėnienė Matematika Matematikos mokytojas metodininkas
 23 Zita Mickevičienė Matematika Matematikos mokytojas metodininkas
 24 Rita Šarkauskienė Matematika Matematikos mokytojas metodininkas
 25 Janina Matijošienė Matematika Matematikos mokytojas metodininkas
 26 Rita Mauricienė Matematika Matematikos mokytojas metodininkas
 27 Nijolė Zabarskienė Matematika Matematikos mokytojas metodininkas
 28 Laima Karkaitė Matematika Matematikos   mokytojas metodininkas
 29 Stepas Ramanauskas Informacinės technologijos Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
 30 Jūratė Matiukaitė Informacinės technologijos Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
 31 Zigmantas Meškauskas Fizika Fizikos  mokytojas metodininkas
 32 Rasa Pranckūnienė Fizika Fizikos  mokytojas metodininkas
 33 Virginija Gudonienė Biologija Biologijos mokytojas metodininkas
 34 Aina Vilkauskienė Biologija Biologijos mokytojas metodininkas
 35 Danutė Ramanauskienė Chemija Chemijos mokytojas metodininkas
 36 Rimutė Valentienė Chemija Chemijos mokytojas metodininkas
 37 Diana Meškauskienė Istorija, pilietiškumo pagrindai Istorijos  mokytojas metodininkas
 38 Erikas Gaigalas Istorija, pilietiškumo pagrindai Istorijos  mokytojas metodininkas
 39 Margarita Zadorožnienė Geografija Geografijos  mokytojas metodininkas
 40 Rima Petkevičienė Ekonomika ir verslumas Ekonomikos vyresnysis mokytojas
 41 Danguolė Ščiuplienė Kūno kultūra, geografija Kūno kultūros  mokytojas metodininkas,
Geografijos mokytojas metodininkas
 42 Liudmila Pernavienė Kūno kultūra Kūno kultūros  mokytojas metodininkas
 43 Jevgenijus Vasiljevas Kūno kultūra Kūno kultūros mokytojas metodininkas
 44 Antanas Tigrūdis Kūno kultūra Kūno kultūros mokytojas metodininkas
 45 Marina Kubilienė Dailė, braižyba Dailės mokytojas metodininkas
 46 Inga Vagonė Dailė Dailės mokytojas metodininkas
 47 Egidijus Kundrotas Muzika Muzikos  mokytojas metodininkas
 48 Loreta Rimšienė Technologijos Technologijų mokytojas metodininkas
 49 Virginijus Mauricas Technologijos Technologijų vyresnysis mokytojas
 50 Linas Augulis Technologijos Technologijų vyresnysis mokytojas
 51 Alina Valantinavičienė Psichologija Psichologijos mokytojas

Informacija atnaujinta 2017 m. spalio mėn. 24 dieną